Reklama
 
Blog | Peter Gabaľ

Demokracie versus extremismus – publikace určená školám

V srpnu 2013 vydalo občanské sdružení Asi-milovaní třídílnou publikaci Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Je určena zejména pedagogům – učitelům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům, preventistům. Na vyžádání prostřednictvím e-mailu občanského sdružení bude bezplatně dodávána školám, ve formátu .pdf ji lze rovněž volně stáhnout prostřednictvím internetu.

Publikaci tvoří tří samostatné brožury:

Teoretická část

Metodická část

Reklama

Aktivity a pracovní listy

 

Teoretická část se věnuje definici demokracie i historii a projevům extremistických hnutí, dále otázkám svobody projevu, symboliky extremistů a dalším souvisejícím tématům, včetně například formování osobnosti extremisty. Věnuje se roli médií, přináší výňatky ze související zákonné úpravy i několik relevantních roszudků.

Hledá odpovědi na otázky, jako:

Proč má pravicový extremismus v demokratické společnosti své stoupence i poté, co se historicky zdiskreditoval německým nacismem?
Kde jsou jeho kořeny a jaké jsou jeho projevy? Z jakých řad se rekrutují jeho přívrženci?
Jaké jsou jejich cíle?
Jak je to s levicovým extremismem?

 

Metodická část se z různých úhlů zamýšlí nad problematikou práce s extremismem a jeho různými projevy, příčinami a širšími souvislostmi. Cílem je pomoci pedagogům, lektorům, pracovníkům poraden nebo obecních úřadů, kteří se ve svých profesích setkávají s mládeží nebo lidmi ohroženými extremistickými skupinami, najít efektivní postupy práce, vzdělávání a prevence.

Tato část je rozdělena do čtyř navazujících oddílů:

– Pedagogická práce s extremismem
– Extremismus a škola
– Sociální a psychologické souvislosti extremismu
– Komunikační strategie a metodické postupy

 

Aktivity a pracovní listy jsou službou pro učitele, lektory a další pedagogické pracovníky, kteří se chtějí problematice extremismu a především její prevenci věnovat. Obsahuje devatenáct aktivit rozdělených do čtyř bloků podle didaktických záměrů, s nimiž primárně pracují.

 

Školy si můžou jednotlivé části nebo celou třídílnou publikaci objednat prostřednictvím e-mailové adresy asi-milovani(z)seznam.cz. Publikace jsou dodávány bezplatně a není účtováno balné, adresát hradí pouze poštovné. Předpokládáme dodání jedné série pro každou školu, která o to požádá (do vyčerpání zásob), u větších škol lze na požádání zvážit dodání více kusů.

 

Lze si je také prohlédnout nebo stáhnout ve formátu .pdf buď na stránkách
Možnosti demokracie
v sekci Publikace, nebo přímo zde:

 

Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství.
Teoretická část

Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství.
Metodická část

Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství.
Aktivity a pracovní listy

 

První dvě části navazují na dřívější publikaci Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu (Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., 2008) a Hrozby neonacismu – Příležitosti demokracie, (Asi-milovaní, o.s., 2009). Byly však podstatně přepracovány – aktualizovány, doplněny a rozšířeny. Třetí část je zcela novou nabídkou aktivit a pracovních listů pro učitele a lektory.

Publikace je součástí projektu Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie – výchova k aktivnímu občanství (reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209).

Projekt občanského sdružení Asi-milovaní, realizovaný v letech 2011 – 2013, reaguje na společenskou situaci předešlých let, kdy prudce narostly veřejné aktivity extremistických seskupení i jejich podpra v řadách školní mládeže.

Projekt Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie – výchova k aktivnímu občanství byl podpořen ze Strukturálních fondů EU a rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK.

Osobní záštitu projektu poskytl generální ředitel Českého rozhlasu.

 

http://moznosti-demokracie.cz/publikace.html

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama